Casemateriale

PSCC 2019

Casen stillet af Sundheds- og Ældreministeriet:

 

Besvarelser fra finalister (Vinder: Ofrene for den differentierede pensionsalder):

  

 

PSCC 2018

Casen stillet af Finansministeriet:

 

Besvarelser fra finalister (Vinder: Rambøllerne):