PSCC 2021

Hvad er en case competition?

I en case competition forsøger et hold på 3-4 deltagere at løse en udfordring eller et problem, som er blevet stillet af en casevirksomhed. Holdet konkurrerer med andre hold om at finde den bedste løsning indenfor en fastsat tidsramme. Holdene præsenterer sin løsning for et dommerpanel, og bedste hold vinder case competitionen.

Hvilke omkostninger dækkes af PSCC?

PSCC dækker udgifter til transport og logi for udenbys hold. Studerende fra København, Odense eller Aalborg vil således få dækket omkostninger til den billigst tilgængelige transport og to nætter på hotel eller hostel. Derudover vil PSCC som altid stå for fuld forplejning til samtlige deltagere.

Hvad er PSCC21?

PSCC21 er et event, der ønsker at bygge bro mellem erhvervslivet og studerende. Eventet foregår over to dage (torsdag og fredag) i april i samarbejde med en partnervirksomhed og en casevirksomhed.
Torsdag gives en introduktion til casearbejde samt forskellige workshops. Derudover vil en konsulent fra partnervirksomheden fortælle, hvordan en samfundsvidenskabelig dimittend passer ind i konsulentbranchen. Om aftenen offentliggøres casen, som holdene arbejder med indtil fredag eftermiddag. Herefter præsenterer hvert hold deres mulige løsninger i de indledende runder, hvorfra tre hold går videre til finalen og får muligheden for at vinde Political Science Case Challenge og 10.000 kroner.

Hvorfor deltage?

Casearbejde er et unikt værktøj til at anvende dine akademiske redskaber på virkelighedens udfordringer. Du vil få træning i at bryde problemer ned i delelementer, analysere dig frem til løsninger og præsentere dem for et dommerpanel. Alt sammen noget, der hjælper dig til at omsætte din teori til praksis.
Udover at forplejning er gratis både torsdag og fredag, er der også chancen for at vinde 10.000 kroner!

Hvem kan deltage?

Studerende på samfundsvidenskabelige studieretninger på 6. semester og op til og med ph.d.-niveau kan deltage. Læser du ikke statskundskab eller OPØ? Så tilmeld dig alligevel. Kravet for et hold er, at minimum to holddeltagere skal være samfundsvidenskabelige studerende.
Derudover behøves du ikke læse på Aarhus Universitet. Studerende fra hele Danmark er mere end velkomne, og vi dækker omkostninger til transport og hotel.

Hvornår er det?

Tidspunktet for PSCC er endnu ikke offentliggjort. Det eneste vi på nuværende tidspunkt kan sige er, at det afvikles fra en torsdag-fredag i maj. Herunder vil du kunne finde et eksempel på et program.

Program 2019